Verdaguer / Maragall. Joc de Miralls

CÒNSUL, Isidor: Jacint Verdaguer / Joan Maragall. Joc de miralls. Editorial Proa i Diputació de Barcelona. Barcelona, 2002

Verdaguer / Maragall. Joc de Miralls Verdaguer / Maragall. Joc de Miralls

Sembla clar que Jacint Verdaguer i Joan Maragall, els dos poetes més importants del seu temps, no van compartir ni uns mateixos àmbits generacionals ni tampoc no es van encarar al món, a la vida i a la cultura des de la mateixa òptica. Tot i això, els van apropar algunes afinitats com l’excursionisme, un cert embadaliment davant l’espectacle de la natura, un coneixement conspicu de Catalunya i una relació, entre l’elogi i la crítica, amb la ciutat de Barcelona, on van passar la major part de la seva vida. També compartiren una indagació sobre els mites de la terra, un amor a la pàtria sense discussió i la mena d’enlairament d’esperit que sembla consubstancial amb la funció del poeta.

<  Tornar