Tirant lo Blanc. Guia de lectura i propostes didàctiques.

CÒNSUL, Isidor i GADEA, Ferran: Tirant lo Blanc. Guia de lectura. Edicions de la Magrana. L’Esparver Llegir. Barcelona, 1990.

Tirant lo Blanc. Guia de lectura i propostes didàctiques.

La Guia de lectura del Tirant tracta diferents punts de l’obra i tangents a l’obra. Comença una presentació de títol suggerent: Originalitat i bellesa d’un text innovador, i de seguida obre l’estudi unes Notes al marge del text que miren de tractar les qüestions de datació, autoria, llengua original, una presentació de Joanot Martorell, la intencionalitat literària del tirant (una novel·la fronterera...). A continuació comença l’estudi del text en si: Estructura i nuclis narratius on es tracten les diferents parts del Tirant lo Blanc. Finalment, i abans de passar a llistar una bibliografia comentada i un apartat de documentació, hi ha un darrer capítol sobre la recepció de l’obra, la Fortuna editorial i valoració crítica. Clou l’estudi una reflexió sobre la quantitat de novel·les que hi ha dins el Tirant, per la qual cosa se la considera una “novel·la total”, i un extens apartat de Propostes didàctiques de Treball.

<  Tornar