Perfils de Verdaguer

CÒNSUL, Isidor: Perfils de Verdaguer. Editorial Proa. Biblioteca literària. Estudis. Barcelona, 2003

Perfils de Verdaguer

A Perfils de Verdaguer es recullen cinc estudis biogràfics i literaris de plantejament rigorós, per bé que no pas exempts d’amenitat. El volum significa, sobretot, el repte d’una mirada diferent i una nova interpretació de l’itinerari biogràfic i literari de Jacint Verdaguer.

Jacint Verdaguer és l’escriptor més important de la Renaixença i un autor fonamental en la història de la literatura catalana. És ben conegut, d’altra banda, que a la cruïlla on van trobar-se la peripècia personal del poeta, la seva evolució literària i el marc històric on li va tocar moure’s s’hi va conformar un espai enrevessat i difícil. A l’eix d’aquest complex encreuament, Verdaguer hi fou un sacerdot de biografia cantelluda i l’escriptor d’una èpica posada al servei de l’església i de la pàtria, un genial renovador de la llengua literària i un místic de devoció manllevada, al qual les tristes circumstàncies personals del darrer tram de la seva vida l’acararen al seu jo més radical, nu i sincer.

<  Tornar