Panorama de la literatura catalana

BROCH, Àlex; CÒNSUL, Isidor; LLORCA, Vicens: Panorama de la literatura catalana. Institució de les Lletres Catalanes. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1997

Panorama de la literatura catalana

L’estudi avarca tot un curs de literatura catalana des dels orígens de la nostra nació fins les darreres generacions d’escriptors (a partir de 1960). Es divideix en 3 parts:

  • De la literatura medieval al Romanticisme (per Isidor Cònsul)
  • La primera meitat del segle XX (per Vicens Llorca)
  • Literatura contemporània a partir de 1960 (per Àlex Broch i Isidor Cònsul)
<  Tornar