Lectures de Batxillerat

(2003-2005) (2005-2007)

Lectures de Batxillerat 2003-05 Lectures de Batxillerat 2005-07

Els autors dels diferents volums són: Josep Camps, Ramon Bacardit, Imma Farré, Xavier Cortadellas, Francesc Foguet, Jacint Bassó, Ferran Gadea, David Serrano, Llorenç Soldevila I Isidor Cònsul.

Isidor Cònsul realitza les guies de lectura de ANTOLOGIA DE JACINT VERDAGUER (2003-2005) i LA PLAÇA DEL DIAMANT de Mercè Rodoreda (2005-2007).

<  Tornar