Folklore de la Pagesia de Valeri Serra i Boldú

CÒNSUL, Isidor i MIRÓ, Ramon (Edició i estudi preliminar): Folklore de la pagesia de Valeri Serra i Boldu. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or. Barcelona, 1987.

Folklore de la Pagesia de Valeri Serra i Boldú

Aquesta és una edició d’un dels llibres més desconeguts de Valeri Serra i Boldú, un dels millors folkloristes catalans del segle XX. La Biblioteca Serra d’Or n’havia anat reeditant d’altres, però aquest era pràcticament inèdit. El Folklore de la pagesia va aparèixer per primera vegada a la revista “Agricultura”. Els extensos capítols introductoris d’Isidor Cònsul i Ramon Miró sobre la vida de Valeri Serra i sobre la seva significació com a estudiós de la cultura popular augmenten l’interès del volum.

<  Tornar