Catalan literary activity in 1986

CÒNSUL, Isidor: Catalan literary activity in 1986. Centre UNESCO de Catalunya. Catalan Cultural Yearbooks. Barcelona, 1986

Catalan literary activity in 1986

Aquesta publicació tracta d’explicar en 25 pàgines quina va ser l’activitat literària en català l’any 1986. Segons l’índex, trobem un escrit sobre la consolidació del món editorial, un apartat sobre narrativa i prosa que inclou també literatura infantil, i apartats sobre poesia, traduccions, crítica i activitats a les escoles (l’any 1986 va ésser l’any del centenari del poema Canigó), i una consideració sobre la problemàtica del llibre teatral. La publicació acaba amb unes conclusions i uns projectes de futur.

<  Tornar