Antologia de Jacint Verdaguer

CÒNSUL, Isidor. Antologia de Jacint Verdaguer. Edicions de La Magrana. Esparver llegir. Barcelona, 1986

Antologia de Jacint Verdaguer

Antologia de Jacint Verdaguer és un volum que té la forma clàssica d’una antologia: estudi introductori i recull d’obra de l’autor antologat. L’estudi introductori Jacint Verdaguer: semblança biogràfica i literària es presenta dividit en les parts: anys de formació: Folgueroles, Can Tona i Vic; “Un fadrí de muntanya” als Jocs Florals de Barcelona; El primer impuls poètic: 1865-1868; De Vinyoles d’Orís a L’Atlàntida; l’Atlàntida; Un poeta al servei de l’Església; Verdaguer, poeta de Catalunya: Pàtria i Canigó; Canigó; El viatge a Terra Santa: La metamorfosi;Les flors del Calvari. La tragèdia de Verdaguer i Els darrers anys. Finalment, després d’uns Criteris d’aquesta edició i d’una Guia d’orientació bibliogràfica on ens assabentem que la bibliografia sobre Verdaguer és molt nombrosa i polèmica, entrem a l’Antologia o tria comentada de poemes.

<  Tornar