"Des que tenia vint-i-tres anys, la meva professió ha consistit a llegir, explicar, comentar i estudiar l’obra literària dels altres. M’hi he dedicat com a professor de literatura, exercint de crític literari i treballant en el món editorial. No puc dir que siguin feines que m’agraden perquè, en realitat, totes tres m’apassionen. D’altra banda, en tota la pila d’anys, més de trenta, dedicat a l’obra dels altres, també m’ha vagat esmerçar, com tots els enamorats d’aquesta bruixa que en diem literatura, una mica de temps a la creació. Escric perquè no puc evitar-ho."

En el nom del pare (2004)

© Joan Porredon
Cercador de crítiques i articles: